CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Điểm mới Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Lượt xem: 1340

Những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014: Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014

Tóm tắt nội dung

  Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Kế toán ACP trích dẫn một số điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC đáng chú ý theo công văn số: 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 như sau:

  Xem chi tiết công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

  - Toàn bộ giá trị khấu hao đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử của doanh nghiệp kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

  - Đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản trong trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì không chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp

  - Doanh nghiệp được chi và tính vào chi phí được trừ các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho Người lao động. Mức được chi tối đa là 01 tháng lương bình quân thực tế, được xác định bằng cách lấy quỹ lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng.

  2. Thuế thu nhập cá nhân

  - Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

  - Người lao động làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được ở nhà của doanh nghiệp (Doanh nghiepj xây cho người lao động ở) thì khoản lợi ích này được trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

  - Hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

  3. Thuế giá trị gia tăng

  - Bán tài sản bảo đảm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (bên đi vay có thể được tự bán theo ủy quyền của bên cho vay) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

  + Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
  + Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

  - Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Nâng mức doanh thu được khai thuế GTGT theo quý lên mức 50 tỷ đồng trở xuống, so với mức 20 tỷ như hiện nay.

  - Bổ sung hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

  4. Quản lý thuế

  - Doanh nghiệp khi muốn tạm ngừng kinh doanh thì chỉ cần nộp thông báo đến 1 cơ quan: Doanh nghiệp do phòng đăng ký kinh doanh cấp mã số thuế thì nộp thông báo tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở; Doanh nghiệp do chi cục thuế cấp mã số thuế thì nộp thông báo tại chi cục thuế trực tiếp quản lý, thay vì phải thông báo đến cả 2 như trước.

  - Người nộp thuế GTGT có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm liền kề từ 50 tỷ (trước đây là 20 tỷ) trở xuống thì thực hiện khai thuế theo quý.

  - Sửa đổi thời gian gia hạn đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN là 2 năm (trước đây là 1 năm).

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực kể từ ngày15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

  Tải Thông tư số 151 Tại đây

  Liên hệ Hotline 0902 229 299 để được tư vẫn miễn phí

   

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn


   

  Liên kết webiste


  Tra cứa tên doanh nghiệp để chọn tên doanh nghiệp không bị trùng tên  Tra cứu thông tin phát hành hóa đơn của doanh nghiệp, của cơ quan thuế 


  Cá nhân tự kê khai - quyết toán thuế TNCN


  Kế toán ACP - Đại lý thuế ACP - Cucthuehanoi.com.vn 


  Công ty cổ phần công nghệ số Thành Nam