CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

Lượt xem: 1209

Khoản 2-Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019: Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Tóm tắt nội dung

  Việc sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp.

  Ưu điểm: Chính xác, dễ quản lý, không sợ viết sai, viết mỏi tay, khách hàng có thể xem trước nội dụng hóa đơn nếu ok mới ký duyệt và giao cho khách hàng, ..., đặc biệt là rẻ hơn nhiều so với chi phí sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn mua của cơ quan thuế.
  Hạn chế: Các doanh nghiệp phải đáp ứng công nghệ điện tử để sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất để không bị dán đoạn

  Chính vì thế Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có hiệu lực từ 01/07/2020. Riêng đối với hóa đơn điện tử, Luật này cho phép có hiệu lực bắt buộc ngày 01/07/2022, tuy nhiên Luật này cũng khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ trước ngày 01/07/2022 (Khoản 2 - Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14)

  Xem chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019: Tại đây

  Hotline: 0902 229 299