CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Thuế TNDN năm 2020 được giảm bao nhiêu?

Lượt xem: 2607

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 có được giảm không và giảm bao nhiêu?

Tóm tắt nội dung

  Văn bản áp dụng: 

  Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020

  Căn cứ theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

  Đối tượng áp dụng:

  - Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNDN gồm:

  + Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

  + Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã

  + Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

  + Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

  Căn cứ theo điều 2 nghị quyết số 116/2020/QH14:

  1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

  2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020”.

  => Nghĩa là: Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng  và là doanh nghiệp trong diện của điều 1 nghị quyết này được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020.

  Kế toán ACP chúc các bạn thành công!

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn


   

  Liên kết webiste


  Tra cứa tên doanh nghiệp để chọn tên doanh nghiệp không bị trùng tên  Tra cứu thông tin phát hành hóa đơn của doanh nghiệp, của cơ quan thuế 


  Cá nhân tự kê khai - quyết toán thuế TNCN


  Kế toán ACP - Đại lý thuế ACP - Cucthuehanoi.com.vn 


  Công ty cổ phần công nghệ số Thành Nam