CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ tài chính về giải pháp miễn, giảm thuế cho người nộp thuế trong đại dịch Covid-19

Lượt xem: 2107

Tại cuộc họp ngày 5/8, Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Tóm tắt nội dung

  Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% thuế cho hộ kinh doanh được Chính phủ cơ bản nhất trí và yêu cầu rút gọn thủ tục để sớm trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

  Gói hỗ trợ thuế, phí mới do Bộ Tài chính đề xuất gồm giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng), giảm 50% thuế quý III và quý IV cho tất cả hộ, cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ muốn giảm 30% thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp thuộc một số nhóm dịch vụ và miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp lỗ liên tục trong ba năm từ 2018 đến 2020.

  Văn phòng Chính phủ thông tin, Bộ Tài chính cần cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế thu nhập. Về thuế giá trị gia tăng, Bộ cân nhắc mở rộng đối tượng bảo đảm công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021.

  Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện giải pháp để gửi Bộ Tư pháp thẩm định, chậm nhất trong ngày 6/8 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Còn Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 8/8. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ trước ngày 10/8 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ trong vòng một ngày làm việc, phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để trình Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 10/8 về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất.

  Bên cạnh đó, Bộ cũng cần tiếp tục rà soát đề xuất các biện pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch Covid-19, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước.

  Kế toán ACP xin được thông tin cho Quý doanh nghiệp và người nộp thuế biết và thực hiện khi có đủ thông tin và nghị quyết của chính phủ có hiệu lực./.

   

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn


   

  Liên kết webiste


  Tra cứa tên doanh nghiệp để chọn tên doanh nghiệp không bị trùng tên  Tra cứu thông tin phát hành hóa đơn của doanh nghiệp, của cơ quan thuế 


  Cá nhân tự kê khai - quyết toán thuế TNCN


  Kế toán ACP - Đại lý thuế ACP - Cucthuehanoi.com.vn 


  Công ty cổ phần công nghệ số Thành Nam