CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Có 5 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

Lượt xem: 1272

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó có 5 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tóm tắt nội dung

  Chào quý anh chị làm Dịch vụ kế toán tại Hà Nội, Tư vấn thuế tại Hà Nội, các bạn mới vào nghề kế toán và các doanh nghiệp mới ra kinh doanh! Phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định mới tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 đã tăng lên rất nhiều so với quy định cũ. Tuy nhiên, không phải bất kỳ lỗi nào cũng dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo Điều 9 - Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có 5 trường hợp sau đây không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

  1. Sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin

  Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  2. Người nộp thuế đang thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan

  Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (kể cả các văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực), trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chưa phát hiện sai sót của người nộp thuế trong việc khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị phát hiện.

  3. Người nộp thuế đã thực hiên khai sai, đã khai bổ sung và tự khắc phục hậu quả của sự sai sót đó.

  Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

  4. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nộp hồ sơ quyết toán nhưng có số thuế TNCN được hoàn; hộ, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế

  Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  5. Nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó

  Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

   

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn