CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Cách xử lý hóa đơn bị viết sai mới nhất

Lượt xem: 1679

Việc kế toán viết sai hóa đơn là điều rất dễ gặp khi thực hiện công việc kế toán tại Doanh nghiêp. Mỗi trường hợp viết sai lại có những cách xử lý khác nhau nên rất nhiều bạn kế toán vẫn còn loay hoay về vấn đề này. Vậy nên, Kế toán ACP sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn bị viết sai trong từng trường hợp trong bài viết dưới đây:

Tóm tắt nội dung

  Văn bản áp dụng:

  Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014
  Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015
  Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011

  I. Đối với hóa đơn giấy

  1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

  Lỗi sai: Đối với tất cả các lỗi ghi sai trên hóa đơn ở bất cứ tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai số tiền, sai thuế suất,…) nhưng chưa xé khỏi cuống.

  Cách xử lý: Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. => Lập hóa đơn mới

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

  Cách xử lý:

  - Khi phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. (Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn)

  - Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập tại đây

  Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót

  Cách xử lý:

  - Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

  - Hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

  Lưu ý:

  - Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  - Nếu hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. (Theo điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

  Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất tại đây

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn

  II. Đối với hóa đơn điện tử

  1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

  Cách xử lý:

  - Nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới (trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”).

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

  Cách xử lý:

  - Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

  - Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

  - Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành

  - Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  Xem thêm những bài viết liên quan cùng chuyên mục để có thêm Kinh nghiệm Thuế cần thiết:

  Cách lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

  Xử lý hóa đơn trong trường hợp mất, cháy, hỏng

   

   

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn