CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Những điều cần biết về hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Lượt xem: 2124

Hiện nay, các doanh nghiệp đang chuyển dần từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý hay không? Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì? Kế toán ACP xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

Tóm tắt nội dung

  Văn bản áp dụng:

  Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011

  Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử được hiểu như là chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Theo Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về việc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

  1. Nguyên tắc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  - Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

  - Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC

  - Phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

  - Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

  - Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

  2. Điều kiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  ♣ Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

  - Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

  - Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

  3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

  - Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

  Xem thêm: Quy định về hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

  4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

  Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

  - Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”);

  - Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi;

  - Thời gian thực hiện chuyển đổi.

  Kế toán ACP chúc các bạn thành công!

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn