CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Những trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

Lượt xem: 1201

Những trường hợp bán hàng hóa dịch vụ nào thì không cần phải lập hóa đơn? Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng có cần phải lập hóa đơn không? Xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Kế toán ACP.

Tóm tắt nội dung

  Văn bản áp dụng:

  Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

  Theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về những trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn như sau:

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

  - Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

  - Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

  Tải mẫu BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ tại đây:

  Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

  Kế toán ACP chúc các bạn thành công!

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn